Tính Năng: Nhặt quả Hoàng Kim

20/09/2022

Hướng dẫn : Nhặt quả Huy Hoàng

03/01/2022

  THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA TÍNH NĂNG

 Thời gian ra cây :

Sáng : 13:00 - 13:10 - 13:20
Tối : 19:00 - 19:10 - 19:20
 

 Vị trí xuất hiện : Hoa Sơn Phái

 Số lượng Quả Huy Hoàng mỗi đợt 

Quả Huy Hoàng : Rất nhiều

Quả Hoàng Kim : 01 quả

 Hướng dẫn lên bản đồ Hoa Sơn Phái

Cách lên : đi Xa phu từ Thạch Cổ Trấn

 

 

 

 

  NỘI DUNG TÍNH NĂNG

 Cách thức hái Quả Huy Hoàng

Khi [ Cây Huy Hoàng ] xuất hiện, phải chờ 5 phút để kết trái. Khi [ Trái Huy Hoàng ] được tạo thành, nhân vật cần 30 giây để tiến hành hái trái. Khi nhân vật nhấn chuột trái vào [ Trái Huy Hoàng ] sẽ xuất hiện thông báo đếm ngược từ hệ thống, khi chờ đến giây cuối cùng người chơi nhấn chuột trái một lần nữa vào [ Trái Huy Hoàng ] để nhặt thành công.

Trong thời gian đếm ngược nếu như nhân vật bị trọng thương hoặc sử dụng thổ địa phù sẽ mất khả năng nhặt, nhân vật phải thực hiện hành động lại từ đầu.

Khi hái thành công, nhân vật có xác suất nhận được 1 trong 3 loại quả Tiểu - Trung - Đại.
 

 Công dụng của Quả Huy Hoàng

Quả Huy Hoàng

Tiểu : 1.00.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn & ngẫu nhiên 1 - 2 vạn lượng

Trung : 1.500.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn & ngẫu nhiên 1 - 3 vạn lượng

Đại : 2.000.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn & ngẫu nhiên 1 - 4 vạn lượng

 

Quả Huy Hoàng - Hoàng Kim

Tiểu : 10.000.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn

Trung : 15.000.000  điểm kinh nghiệm không cộng dồn

Đại : 20.000.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn
 

 Giới hạn sử dụng hằng ngày

Quả Huy Hoàng : Quả/ngày

Quả Huy Hoàng - Hoàng Kim : Quả/ngày

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.