NẠP THẺ - Võ Lâm Tình Kiếm

18/04/2021

Chuyển khoản xong vui lòng gửi Ảnh "LỆNH CHUYỂN THÀNH CÔNG" đến Fanpage Võ Lâm Tình Kiếm để được nạp nhanh nhất!

Giờ làm việc : 09:00 - 23:00

Ngoài giờ vui lòng gọi tới số hotline : 0972 43 42 43 

 

      Mệnh giá VNĐ          Vàng      Khuyến mãi    Tổng nhận   
50.000 50   50
100.000 100 5% 105
200.000 200 7.5% 215
500.000 500 10% 550
1.000.000 1.000 15% 1.150
2.000.000 2.000 17.5% 2.350
3.000.000 3.000 20% 3.600
5.000.000 5.000 20% 6.000

 

   Mệnh giá  USD      Vàng     
25 $ 600
50 $ 1.200
100 $ 2.500

 

Ngân hàng LOGO Số tài khoản
MoMo: Chuyển tiền & Thanh toán - Apps on Google Play

STK : 0779 877799

CTK : TRẦN THỊ ĐỒNG QUÝ

 

STK : 97779 877799


CTK : TRẦN THỊ ĐỒNG QUÝ

STK : 9030 779 899
 

CTK : TRẦN THỊ ĐỒNG QUÝ

PAYPAL $$ Gửi thanh toán online, Thanh toán trực tuyến, Thiết lập tài khoản người bán  - PayPal Việt Nam

kennynguyendn102@gmail.com

CHỦ TÀI KHOẢN NGUYEN HIEN

 


Chuyển khoản xong vui lòng gửi Ảnh "LỆNH CHUYỂN THÀNH CÔNG" đến Fanpage Võ Lâm Tình Kiếm để được nạp nhanh nhất!


Giờ làm việc : 09:00 - 23:00

Ngoài giờ vui lòng gọi tới số hotline : 0972 43 42 43 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.