Các tính năng có trong Võ Lâm Tình Kiếm

03/01/2022

TÊN TÍNH NĂNG THÔNG TIN

CHI TIẾT

Tống Kim Đại Chiến 12:00 - 15:00 - 20:00 (X2 tích lũy) - 23:00 Nhấn vào đây
Nhặt Quả Huy Hoàng 11:00 - 11:10 - 11:20 - 19:00 - 19:10 - 19:20 Nhấn vào đây
Vượt 18 Ải  Báo danh phút 50 mỗi giờ lẻ. Nhấn vào đây
Hoa Đăng Khai mở hằng ngày vào : 09:00 - 12:00 - 15:00 - 18:00 - 21:00 Nhấn vào đây
Nhiệm vụ Dã Tẩu Tất cả thời gian trong ngày - 20 nhiệm vụ/ngày Nhấn vào đây
Nhiệm vụ Nhiếp Thí Trần Tất cả thời gian trong ngày - 08 nhiệm vụ/ngày Nhấn vào đây
Nhiệm Vụ Hoàng Kim Chuỗi Nhiệm vụ Hoàng Kim giúp nhân sĩ kiếm đồ Kim Phong MAX-op  Nhấn vào đây
Thuyền đi Phong Lăng Độ Tính năng mở vào 14:00 & 22:00. Người chơi có 10 phút để lên thuyền Nhấn vào đây
Liên Đấu

Tất cả ngày trong tuần : 18:00 - 18:15 - 18:30 - 18:45

Thứ 6-7-CN : 21:00 - 21:15 - 21:30 - 21:45

Nhấn vào đây
Phong Vân Loạn Chiến Diễn ra vào 19:00 các ngày lẻ trong tháng, ví dụ ngày 1, 3, 9, 21... Nhấn vào đây
Công Thành Chiến Diễn ra vào 20:00 thứ 6 hằng tuần. Nhấn vào đây
Thiên Tử Diễn ra vào 20:00 Chủ Nhật hằng tuần. Chưa cập nhật
Boss Tiểu Hoàng Kim 10:00 - 21:00 Nhấn vào đây
Boss Đại Hoàng Kim mỗi ngày có 05 con Boss Đại Hoàng Kim xuất hiện vào lúc 21:00 Nhấn vào đây
Boss Võ Lâm Tình Kiếm Xuất hiện vào 19:30 mỗi Chủ Nhật hàng tuần Chưa cập nhật
Vận Tiêu Bang Hội Tính năng đang phát triển Chưa cập nhật
Vượt Ải Ngũ Hành Tính năng đang phát triển Chưa cập nhật
Loạn Chiến Đài Tính năng đang phát triển Chưa cập nhật
Giải đấu Đại Hội Võ Lâm ( Chưa cập nhật ) Nhấn vào đây
Giải đấu Tuyệt Thế Anh Hùng Xuất hiện khi kết thúc các sự kiện lớn trong trò chơi. Chưa cập nhật
Giải đấu Võ Lâm Minh Chủ Giải đấu dành cho TOP 32 Liên Đấu mỗi tháng Chưa cập nhật
Thần Bí Thương Nhân

Xuất hiện hằng ngày tại các Thành Thị

Trao đổi Phúc Duyên lấy vật phẩm quý

Nhấn vào đây
Thương Nhân Tây Vực

Xuất hiện vào thứ 7 mỗi tuần tại các Thành Thị

Trao đổi tiền vạn & tiền đồng lấy vật phẩm đặc biệt

Nhấn vào đây
Ghép trang bị Hoàng Kim

Hướng dẫn ghép trang bị Hoàng Kim

Định Quốc - An Bang & Thiên Hoàng

Nhấn vào đây
Lãnh Địa Bang Hội

Nơi tập trung của các thành viên Bang hội

Nhiệm vụ Bang & Boss Bang cũng như sự kiện Bang diễn ra ở đây

Nhấn vào đây
Cửu Nguyên Thạch Công dụng phục hồi Sinh lực & Nội lực cho người luyện công  
Hoán Binh Thạch Thay đổi định dạng của Vũ Khí  
Tẩy Tủy Lệnh Tẩy điểm Tiềm Năng & Kỹ Năng tại chổ  
Lệnh Bài Tẩy Tủy Đưa nhân vật đến Đảo Tẩy Tủy  
Thần Hành Phù Đưa nhân vật đến vị trí chỉ định  
Bí kíp kỹ năng 120 Học được kỹ năng cấp 120 theo môn phái Nhấn vào đây

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.