Sự kiện : Quốc Tế Thiếu Nhi

11/05/2023

  Ngày bắt đầu : 00:00 - 27.05.2023      Lưu ý : Quý cao thủ vui lòng chú ý thời gian diễn ra và các cột mốc thời gian nhận thưởng để tránh mất mát
  về tài sản, Ban quản trị không thể hỗ trợ cho quý cao thủ khi đã kết thúc thời gian và khi đã xóa toàn bộ sự
  kiện tại máy chủ! Trân trọng!
  Ngày kết thúc : 00:00 - 06.06.2023
  Ngày xóa toàn bộ : 16:00 - 07.06.2023

 

 

      Nhận tại NPC Lễ Quan

         Cấp độ yêu cầu : 90 trở lên.

        + 1 Cửu nguyên thạch (1 ngày - khóa)
        + 1 Bộ Hoàng Kim Tân Thủ (HSD 7 ngày - khóa)

 

 

 

Tiêu diệt quái ở các bản đồ 7X 8X 9X trong thời gian diễn ra sự kiện để nhận được vật phẩm "Hộp Quà Thiếu Nhi" 

Mở "Hộp Quà Thiếu Nhi" để nhận được các loại nguyên liệu làm bánh kem :

Thường

   

Hiếm       

Cực hiếm

 

Tham gia các hoạt động hằng ngày để nhận được nguyên liệu Hiếm : 

Đạt Hiệu Úy - Tống Kim trận 20:00 - x20      x10

Hoàn thành 20 nhiệm vụ Dã Tẩu không bỏ  x10     x5

Lên thuyền 1-2 Phong Lăng Độ - x20    x10

Tiêu diệt boss Tiểu Hoàng Kim cả tổ đội nhận : x10    x5

 

 

   BÁNH KEM TRÁI CÂY

 +  +  +  +   +  + 3000 lượng

 

 

   BÁNH KEM SOCOLA

 +  +  +  +  +  + 3000 lượng

 

Tọa độ : 200/201 Minh Nguyệt Trấn

Nhận làm bánh kem & gia hạn sự kiện cho người chơi

 

 X 100  = 20 vàng

 X 100   = 20 vạn lượng

 X 100 = 1000 điểm tích lũy Tống Kim

10.000 điểm tích lũy Tống Kim = 20 vàng

 

 BÁNH KEM TRÁI CÂY

Nhận được : 750.000đ kinh nghiệm

Có cơ hội thấp nhận được vật phẩm quý đi kèm

 

 

 BÁNH KEM SOCOLA

Nhận được : 1.500.000đ kinh nghiệm

Nhận được : 1 điểm tích lũy sự kiện

Có cơ hội cao nhận được vật phẩm quý đi kèm

Khi ăn bánh kem có cơ hội nhân được phẩn thưởng quý :

 

TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC

               

 

NHÂN PHẨM TRỜI BAN
  

 

 

 

Miễn phí

Yêu cầu : 5 Kim Nguyên Bảo 

Yêu cầu : 5 Kim Nguyên Bảo 

 5 Bình Tiên Thảo Lộ - 6 Giờ (khóa)

 5 Bình Nữ Nhi Hồng - 6 Giờ (khóa)

 1 Đá Hợp Thành 

 1 Võ Lâm Mật Tịch

 1 Tẩy Tủy Kinh


 1 Nhất Kỹ Càn Khôn Phù - 7 ngày
+ 1 kỹ năng vốn có khi sử dụng
( Có cộng dồn thời gian tác dụng )

    

Ngẫu nhiên 1 trong 2 loại
Bánh Tét Tiềm Năng & Bánh Chưng Kỹ Năng