Sự Kiện : Tết Nguyên Đán Quý Mão

18/01/2023

 

 

 

 

Ngày bắt đầu 00:00 - 19.01.2023
Ngày kết thúc 23:59 - 30.01.2023
Ngày xóa toàn bộ 17:00 - 31.01.2023

 

 

 

Tên NPC Ghi chú
Nguyệt Lão
 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn
 • Chức năng:
  • Chế tạo Mâm Ngũ Quả
   Gia hạn mốc sự kiện
   Mua vật phẩm liên quan sự kiện.

 

 


Vật Phẩm Sự Kiện
 

Thu thập vật phẩm Ghi chú

Túi Quà Năm Mới


 

 • Đánh quái nhận được ở các Bản đồ luyện công cấp 70 - 80 - 90
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái
Mãng Cầu

 • Nhận được từ "Túi Quà Năm Mới"
 • Dùng để ghép "Mâm Ngũ Quả".
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Dừa


 
 • Nhận được từ "Túi Quà Năm Mới"
 • Dùng để ghép "Mâm Ngũ Quả".
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Đu Đủ


 
 • Nhận được từ "Túi Quà Năm Mới"
 • Dùng để ghép "Mâm Ngũ Quả".
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Xoài


 
 • Nhận được từ "Túi Quà Năm Mới"
 • Dùng để ghép "Mâm Ngũ Quả".
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái.

Sung


 
 • Có thể mua được bằng điểm tích lũy Tống Kim từ NPC Nguyệt Lão
  • ​1000 điểm tích lũy = 100 Sung 
    
 • Dùng để ghép "Mâm Ngũ Quả".
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Mâm Bạc


 
 • Nhận được từ "Túi Quà Năm Mới"
 • Dùng để ghép "Mâm Bạc Ngũ Quả".
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Mâm Vàng


 
 • Nhận được từ "Túi Quà Năm Mới"
  • ​Có thể mua được từ NPC Nguyệt Lão
  • 10 vàng = 100 Mâm Vàng 
    
 • Dùng để ghép "Mâm Vàng Ngũ Quả".
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Mâm Bạc Ngũ Quả


 
 • Nhận được tại NPC Nguyệt Lão khi mang đủ các vật phẩm:
 •  +  +  +  +  +   + 5000 Lượng = 
  • Sử dụng Mâm Bạc Ngũ Quả sẽ nhận được 2.000.000 Kinh nghiệm.
  • Có tỉ lệ thấp nhận được thêm vật phẩm quý.
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Mâm Vàng Ngũ Quả


 
 • Nhận được tại NPC Nguyệt Lão khi mang đủ các vật phẩm:
 •  +  +  +  +  +    = 
  • Sử dụng Mâm Vàng Ngũ Quả sẽ nhận được 4.000.000 Kinh nghiệm.
  • Có tỉ lệ cao nhận được thêm vật phẩm quý.
  • Có 5% nhận được Phúc, Lộc, Thọ.
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Phúc


 

 • Nhận được từ các hoặt động, hoặc sử dụng mâm vàng.
   
 • Thu thập đủ 3 chữ Phúc, Lộc, Thọ để đổi thưởng ở Nguyệt Lão (minh nguyệt trấn 199/200).
 • 1 Bộ nhận được 2.000.000 Kinh nghiệm tối đa 1 bộ đổi được 200 bộ chữ.
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Lộc


 

 • Nhận được từ các hoặt động, hoặc sử dụng mâm vàng.
   
 • Thu thập đủ 3 chữ Phúc, Lộc, Thọ để đổi thưởng ở Nguyệt Lão (minh nguyệt trấn 199/200).
 • 1 Bộ nhận được 2.000.000 Kinh nghiệm tối đa 1 bộ đổi được 200 bộ chữ.
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

Thọ


 

 • Nhận được từ các hoặt động, hoặc sử dụng mâm vàng.
   
 • Thu thập đủ 3 chữ Phúc, Lộc, Thọ để đổi thưởng ở Nguyệt Lão (minh nguyệt trấn 199/200).
 • 1 Bộ nhận được 2.000.000 Kinh nghiệm tối đa 1 bộ đổi được 200 bộ chữ.
 • Có thể giao dịch, bày bán, vứt bỏ.
 • Có thể xếp chồng 100 cái

 

Hình ảnh                     Công dụng                     Hình ảnh                     Công dụng                    
 Tiên Thảo Lộ  Nhân đôi điểm kinh nghiệm luyện công  Nữ Nhi Hồng  Nhân đôi tốc độ luyện tập kỹ năng 
Thiên Sơn Bảo Lộ  Tăng 5% may mắn trong 30 phút cho nhân vật.  Quế Hoa Tửu  Tăng 5% may mắn trong 30 phút cho tổ đội.
 Lục Thủy Tinh  Hạ cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng  Thiết La Hán  Tăng 1-3% trên tổng kinh nghiệm nhân vật
 Lam Thủy Tinh  Sửa trang bị hỏng & tẩy tủy kỹ năng  Bàn Nhược Tâm Kinh  Xóa bỏ điểm kinh nghiệm âm
 Tử Thủy Tinh  Tăng cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng  Võ Lâm Mật Tịch  Tăng 1 điểm kỹ năng khi sử dụng
 Tinh Hồng Bảo Thạch  Tẩy tủy tiềm năng  Tẩy Tủy Kinh  Tăng 5 điểm tiềm năng khi sử dụng
 Thần Bí Lễ Bao  Mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý  Xá Lợi Kim Đơn  Xóa bỏ 1 điểm PK
 Phi Phong  Sử dụng để ép Phi phong vào áo.  Mãnh Hoàng Kim  Gom đủ 6 mãnh ghép thành trang bị Hoàng Kim
 Bảo Rương An Bang  Sử dụng nhận được 1 món An Bang  Bảo Rương Định Quốc Sử dụng nhận được 1 món Định Quốc
 Bảo Rương Nhu Tình  Nhận được 1 trong 4 món Nhu Tình  Bảo Rương Hiệp Cốt  Nhận được 1 trong 4 món Hiệp Cốt
 

 

 

Mốc Sự Kiện Mốc Kinh Nghiệm Phần Thưởng  Phí Gia Hạn   

Mốc 1
 

 5.000.000.000

 • Nhận được 10 Tiên Thảo Lộ  6h (khóa)
   
 • Nhận được 10 Nữ Nhi Hồng 6h (khóa)
Miễn Phí

Mốc 2
 

 10.000.000.000

 • 1 Rương Hồn Thạch 
 • Nhận 1 Rương Mảnh Thần Mã 
   
 • Vòng Sáng Hoa Đăng (hạn sử dụng 15 ngày).
  • + 30% tốc độ di chuyển
  • + 200 điểm sinh lực
  • + 100 điểm nội lực

5 Kim Nguyên Bảo


Mốc 3
 
 20.000.000.000
 • Nhận được 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù  (Hạn sử dụng 7 ngày, kể từ lúc sử dụng.)
   
 • 6 Mảnh Hoàng Kim Môn Phái ngẫu nhiên.
   
 • 1 Cuốn Mật Tịch Hoàn Mỹ
 • Tu Long Châu (sử dụng tăng 5 điểm tiềm năng). Sử dụng tối đa 5 long châu.
  Lưu ýchỉ sử dụng được khi max bánh tét tiềm năng.

   
 • Thanh Long Đơn (sử dụng tăng 1 điểm kỹ năng). Sử dụng tối đa 5 long đơn.
  Lưu ýchỉ sử dụng được khi max bánh chưng kỹ năng.

5 Kim Nguyên Bảo

 

 

 

Tính năng Yêu cầu - Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng

Tống Kim

Duy nhất trận 20:00, nhân vật đạt tích lũy 1000 trở lên và tham chiến trên 20 phút!

 X10  -   X20

Dã Tẩu Hoàn thành 20 nhiệm vụ không hủy!

 X5    -   X10

Vượt Ải Hoàn thành Vượt Ải

 X5    -   X10

Phong Lăng Độ Duy nhất trận 21:00 khi qua được bờ Bắc PLĐ

 X10  -   X20

Tính năng thu thập sẽ bắt đầu vào 00:00 ngày 20.1.2023
Tính năng thu thập sẽ kết thúc vào 23:59 ngày 30.1.2023

 

Tên gọi Nội dung

Boss Thần Thú - Kỳ Lân


 Xuất hiện vào 19:30 ngày 20 đến 29/01/2023

 Số lượng mỗi lần : 01 Con

 Vị trí xuất hiện : Ngẫu nhiên - Có thông báo vị trí trên Tần số thế giới khi xuất hiện.

 Phần thưởng :

 Kinh nghiệm thưởng : 

100.000.000 điểm kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội kết thúc boss.
- 50.000.000 điểm 
kinh nghiệm cho toàn bộ người chơi có mặt tại bản đồ tiêu diệt.
- 20.000.000 điểm 
kinh nghiệm cho toàn bộ người chơi ở khu vực khác.

Lưu ý : Kinh nghiệm không cộng dồn!
 

 Vật phẩm thưởng :

Dành cho nhân vật kết thúc được Boss

- Ngẫu nhiên nhận được 1-6 Mảnh Hoàng Kim Môn Phái
- 1 Bảo rương hồn thạch
- 1 Rương Mảnh Thần Mã

- 1 viên Huyết Chân Đơn

Lưu ý : Vui lòng để trống hành trang 3x6 ô, đầy hành trang là không nhận được, BQT không hỗ trợ phục hồi cho việc này.

Dựa trên tổng số lượng Mâm Vàng Ngũ Quả    sử dụng

trong thời gian diễn ra sự kiện.

 

 

1 Món Hoàng Kim Môn Phái Tự Chọn

 

 

 

1 Món Hoàng Kim Môn Phái (Môn phái)