Giải đấu : Võ Lâm Minh Chủ

11/08/2022

 Giải đấu Võ Lâm Minh Chủ diễn ra mỗi 2 tháng 1 lần.

Dựa trên Top 16 cao thủ Liên đấu của tháng gần nhất để tham gia với các phần thưởng vô cùng giá trị

Chi tiết tham khảo : Facebook Live Fanpage

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.