Giải đấu : Đại Hội Võ Lâm

11/01/2022

 


 


  THỂ LỆ

 Phân loại

Đánh loại trực tiếp - đang cập nhật.....
Chia cặp đánh ngẫu nhiên tự động
Số lượng đăng ký tối đa : 64 đội

 

 Báo danh

Bắt đầu cho báo danh sau : 
Kết thúc báo danh sau : 

Khai mạc & thi đấu bắt đầu vào : 

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA

- Yêu cầu mỗi nhân vật 200 vạn lượng
- Yêu cầu cấp độ nhân vật lớn hơn 100.
- Tham gia bằng cách lập đội với số lượng tối đa là 2 người và tới gặp NPC Sứ Giả Anh Hùng  tại 196/202 Ba Lăng Huyện để đăng ký.

 

 Thi đấu

Bước 1 : Các nhân vật đã đăng ký tham gia có 3 phút để đối thoại với NPC Sứ Giả Anh Hùng để tiến vào Lôi đài được chia ngẫu nhiên bởi hệ thống.

 

Bước 2 : Mỗi trận có 7 phút để thi đấu. Tiêu diệt tất cả đối phương để chiến thắng.

 

  PHẦN THƯỞNG

 

HẠNG PHẦN THƯỞNG
Vô Địch


đang cập nhật.....

Vòng sáng & danh hiệu vinh danh
 

Á Quân


đang cập nhật.....

Vòng sáng & danh hiệu vinh danh
 

Đồng Hạng 3


đang cập nhật.....
 

Hạng 4-8


đang cập nhật.....
 

Hạng 9-16


 Mã Bài 8X
- Áp dụng nếu có hơn 16 đội tham gia.

 

 

 

 Bảo rương mở ra trang bị phân loại ngẫu nhiên và chỉ số ngẫu nhiên

 Bảo rương mở ra trang bị không khóa - tự do giao dịch

 Phần thưởng sẽ được phát vào 17:00 ngày đang cập nhật..... tại NPC Sứ Giả Võ Lâm

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.