Hướng dẫn : Nâng cấp Cực phẩm & Hoàn Mỹ

16/08/2022

NPC Liên quan :

 

NPC Thợ rèn ở các thôn trấn & thành thị

 

Yêu cầu :

- 01 Trang bị Định Quốc & An Bang thường 

     

 01 Hồn Thạch theo tên trang bị  

 01 Cực Phẩm Tinh Thạch cho trang bị Định Quốc 

 01 Hoàn Mỹ Tinh Thạch cho trang bị An Bang 

 5000 vạn lượng trong hành trang.

 

Lưu ý : Trang bị An Bang & Định Quốc khóa & có chữ Liên đấu trên tên sẽ không thể nâng cấp.

 

Hướng dẫn nâng cấp :

- Đến gặp Thợ Rèn

- Bỏ đúng nguyên liệu & trang bị liên quan vào khung nâng cấp.

 

Thành công & thất bại

Thành công

- Nhận được 1 trang bị Cực phẩm - Hoàn mỹ theo trang bị đã bỏ vào 

- Giữ nguyên chỉ số cũ của trang bị & cộng thêm 1 dòng chỉ số mới ( Theo hình là + thêm 141 điểm sinh lực )

- Ví dụ : Trang bị bỏ vào có Kháng hỏa 28% thì khi nâng cấp vẫn là 28%, tương tự các trang bị khác.

 

Tên các loại nguyên liệu chính :

  Băng Tinh Hoàn Mỹ Hồn Thạch - Dây chuyền An Bang

 Kê Huyết Hoàn Mỹ Hồn Thạch - Nhẫn Hỏa An Bang

 Cúc Hoa Hoàn Mỹ Hồn Thạch - Nhẫn Thủy An Bang

 Điền Hoàng Hoàn Mỹ Hồn Thạch - Ngọc bội An Bang

 

 Ô Sa Cực Phẩm Hồn Thạch - Nón Định Quốc 

 Thanh Sa Cực Phẩm Hồn Thạch - Áo Định Quốc

 Tử Đằng Cực Phẩm Hồn Thạch - Bao tay Định Quốc

 Ngân Tầm Cực Phẩm Hồn Thạch - Thắt lưng Định Quốc

 Xích Quyền Cực Phẩm Hồn Thạch - Giày Định Quốc

 

 Cực phẩm tinh thạch

 Hoàn mỹ tinh thạch

 

Cách thức sở hữu nguyên liệu

- Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim 

- Tiêu diệt Boss Võ Lâm Tình Kiếm

- Ăn event + nhận mốc & mua tại Kỳ Trân Các

 

Chúc anh chị em may mắn!

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.