Thời gian hoạt động tính năng

04/10/2023

  HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ DÃ TẨU

Reset nhiệm vụ vào 00:00 hằng ngày, mỗi ngày được làm 40 nhiệm vụ Dã Tẩu.

Có thể hoàn thành nhanh bằng vật phẩm  Sa Đề Dã Tẩu, giá 2 vàng tại Kỳ Trân Các.

 

 HOẠT ĐỘNG TỐNG KIM ĐẠI CHIẾN

Bắt đầu vào các khung giờ : 11h00 - 19h00 - 22h00.

Yêu cầu cấp độ : 80 trở lên.

Đến gặp NPC Tạp Hóa để mua vật phẩm "Tống Kim Chiêu Thư" để di chuyển nhanh vào khu vực báo danh. Hoặc sử dụng Thần Hành Phù nhé.

Trận 19h00 & 22h00 sẽ X2 điễm tích lũy Tống Kim.

Tham chiến tích lũy trên 20 phút mới được nhận thưởng kinh nghiệm & rương Tống Kim...

Đạt danh hiệu và có top 1-10 sẽ nhận thêm các phần thưởng.

 

 HOẠT ĐỘNG VƯỢT ẢI THÀNH THỊ

Bắt đầu vào giờ lẻ hằng ngày : ví dụ 11h50..13h50...19h50...

Yêu cầu cấp độ : 80 trở lên.

Yêu cầu tổ đội : Tối thiểu 6 người.

Yêu cầu vật phẩm : Lệnh bài Vượt Ải  giá 2 vàng tại Kỳ Trân Các hoặc đổi từ Sát Thủ Lệnh.

Mỗi ngày nhân vật chỉ có thể tham gia 1 lần, thất bại cũng tính là đã tham gia. reset vào 00h00 hằng ngày.

 

 HOẠT ĐỘNG NHẶT QUẢ HUY HOÀNG

Bản Cập Nhật Tháng 12 | Quả Huy Hoàng | Kiếm Thế - Ông Vua dòng Game Nhập  Vai Kiếm Hiệp Online

Bắt đầu xuất hiện cây vào : 20h30 - 20h40 - 20h50.
Ra trái Huy Hoàng vào : 20h35 - 20h45 - 20h55.

Quả Huy Hoàng - Trung
Bản đồ xuất hiện : Lâm Du Quan
( Phượng Tường - Xa Phu - Lâm Du Quan )

Quả Huy Hoàng - Đại & Quả Hoàng Kim
Bản đồ xuất hiện : Bàn Tơ Động
( Minh Nguyện Trấn -> Xa Phu -> Bản đồ sự kiện -> Bàn Tơ Động )

Hoặc có thể sử dụng Thần Hành Phù nhé.

 

 HOẠT ĐỘNG NHIỆM VỤ NHIẾM THÍ TRẦN

Reset nhiệm vụ vào 00h00 hằng ngày, mỗi ngày có 8 nhiệm vụ được giao.

Tiêu diệt kẻ thủ ác để nhận được phần thưởng kinh nghiệm, danh vọng, và trang bị xanh rơi ra

May mắn từ BOSS Sát Thủ cấp 9X +18%

 

 HOẠT ĐỘNG THUYỀN PHONG LĂNG ĐỘ

Bắt đầu cho lên thuyền vào 20h00 hằng ngày
Kết thúc hoạt động vào 20h20 hằng ngày

Yêu cầu vật phẩm : Lệnh Bài Phong Lăng Độ  Giá 2 vàng tại Kỳ Trân Cát

Đi lên bản đồ Phong Lăng Độ từ Xa Phu các thành thị.

Trong thời gian ngồi thuyền sẽ xuất hiện các quái Thủy Tặc và Boss Thủy Tặc vào lúc 20h05 rơi trang bị xanh, kinh nghiệm và vật phẩm quý.

Tại bến Thuyền số 1 sẽ xuất hiện Boss Phong Lăng Độ Đạo Tặc vào lúc 20h10. 

Bến 1 & 2 : yêu cầu có Bang Hội & cưỡng chế bật Chiến đấu.
Bến số 3 : không yêu cầu Bang Hội

 

 HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐẤU 

Liên đấu diễn ra hằng ngày
Từ thứ 2 đến thứ 5 :  18h00 - 18h15 - 18h30 - 18h45.
Từ thứ 6 đến Chủ nhật : 12h00 - 12h15 - 12h30 - 12h45 - 18h00 - 18h15 - 18h30 - 18h45

Liên đấu bắt đầu vào ngày 08 và kết thúc vào ngày 28 hằng tháng.

Đến gặp NPC Sứ Giả Liên Đấu để đăng ký chiến đội và di chuyển vào khu vực chờ.
Tọa độ 201/196 Minh Nguyệt Trấn

Mỗi nhân vật được tham gia tối đa 48 trận Liên Đấu

Chiến thắng để có điểm tích lũy và kinh nghiệm.

Nhân vật nào hoàn thành trước sẽ được ưu tiên xếp hạng cao hơn người hoàn thành 48 trận sau mình nếu cùng điểm tích lũy.

Điểm liên đấu dùng để đổi các vật phẩm quý, trang bị Hoàng Kim Định Quốc - An Bang

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.