Hướng dẫn ghép trang bị hoàng kim môn phái

18/01/2023

Các thế lực trên giang hồ ngày càng trở nên mạnh mẽ, quần hùng đang dần phân chia thiên hạ. Để các nhân sỹ có thể bắt kịp được các thế lực đó, bổn trang xin gửi đến tính năng: "Ghép mảnh hoàng kim môn phái".

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Chọn chế tạo trang bị hoàng kim

2. Chọn ghép trang bị hoàng kim

3. Nguyên liệu cần có

  • Đối với trang bị và trang sức thì 6 mảnh cùng loại + 1 Đá hợp thành + 1000 vạn lượng = Tỉ lệ thành công 30%
  • Đối với vũ khí thì cần 9 mảnh cùng loại + 1 Đá hợp thành + 1000 vạn lượng = Tỉ lệ thành công 30%
  • Có thể bỏ thêm Thần Bí Khoáng Thạch để tăng tỉ lệ thành công. Mỗi viên Thần Bí Khoáng Thạch tăng 5% tối đa 10 viên TBKT mỗi lần ghép.

  • Thất Bại : Tổn thất toàn Thần Bí Khoáng Thạch bỏ vào, 1 mảnh Hoàng Kim, 1000 vạn lượng, đá hợp thành.

  • Thành công : Sẽ nhận được vật phẩm tương ứng với loại mảnh đã ghép.

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.