MAY MẮN - Võ Lâm Tình Kiếm

12/08/2022


HỆ THỐNG MAY MẮN TÌNH KIẾM

----o0o----

 

May mắn là chỉ số cần thiết để tính chỉ số của trang bị xanh rơi ra trong quá trình tiêu diệt Boss tại Võ Lâm Tình Kiếm.

 

Bảng Mốc may mắn khi săn Boss Sát Thủ 

 

Tổng may mắn trên người = 2%

 

Tổng may mắn trên người = 6%

 

Tổng may mắn trên người = 10%

 

Tổng may mắn trên người = 14%

 

Tổng may mắn trên người = 18%

 

Tổng may mắn trên người = 22%

 

Tổng may mắn trên người = 26%

 

Tổng may mắn trên người = 30%

 

Tổng may mắn trên người = 34%

 

Tổng may mắn trên người = 38%

 

Tổng may mắn trên người = 42%

 

Dựa vào bảng trên khi tiêu diệt Boss Sát Thủ : 

Ví dụ : Nhân vật đang sở hữu trang bị có tổng chỉ số may mắn = 2%, khi tiêu diệt Boss Sát Thủ được + thêm 18% => Tổng cộng chỉ số may mắn là 20%
 

Với tổng chỉ số may mắn là 20% so với bảng dưới thì ta có 1% rơi ra đồ chỉ số bậc 9 ngẫu nhiên

Ví dụ :

- Sinh lực sẽ ngẫu nhiên & tối đa là 180 điểm

- Kháng băng sẽ ngẫu nhiên & tối đa là 20%

- Băng sát ngoại sẽ ngẫu nhiên & tối đa là 90 điểm

 

Hệ số 10 : May mắn - Hút sinh lực & nội lực...

Hệ số 15 : Chuyển hóa sát thương thành nội lực, phục hồi thể lực...

Hệ số 20 : Kháng tất cả - Sức mạnh - Sinh khí - Thân pháp...

Hệ số 25 : Kháng băng - hỏa - độc - phòng thủ vật lý. Riêng kháng lôi được + thêm 5% ở bậc 10.

Hệ số 30 : Tốc độ đánh...

Hệ số 40 : Hiệu ứng chậm - choáng - trúng độc - thời gian phục hồi & tốc độ di chuyển...

Hệ số 50 : Sát thương vật lý ngoại công - độc sát ngoại công & nội công...

Hệ số 100 : Sát thương hỏa sát - băng sát - lôi sát - sát thương vật lý %...

Hệ số 200 : Sinh lực - nội lực - thể lực - sát thương hỏa, băng, lôi, vật lý nội công ...

 

~~o0o~~

 

Chỉ số may mắn + thêm ở các loại Boss khác

Loại Boss May mắn
Boss Xanh *1 + 14 %
Boss Sát Thủ + 18 %
Boss Thủy Tặc + 22 %
Boss Sự Kiện + 22 %
Boss Tiểu Hoàng Kim  
Boss Đại Hoàng Kim + 24%
Boss Võ Lâm Tình Kiếm + 40 %
Boss Tuyệt Tình Kiếm + 50 %

*1 Boss Xanh ở các bản đồ cấp độ 90 trở lên.

 

~~o0o~~

 

Bảng mốc may mắn tổng hợp

 

~~o0o~~

 

Thông tin thêm :

- Chỉ số ở trang bị xanh ảnh hưởng bởi "cấp bậc chỉ số".

- Cấp bậc chỉ số ảnh hưởng bởi "mốc may mắn".

- Kháng lôi ở bậc 10 là 30 thay vì 25 như các loại kháng khác.

- Tổng may mắn trên 30% có tỉ lệ cao rơi ra trang bị cấp độ 10 (Ví dụ: Khổng tước linh - Huyền thiết kiếm - Phá thiên chùy...)

- May mắn càng cao tỉ lệ rơi cấp độ trang bị rơi ra càng cao, cấp độ trang bị bị giới hạn theo cấp độ bản đồ.

- Mốc may mắn khởi đầu tốt nhất là mốc 2% & 10% khi săn Boss Sát Thủ

- Mốc may mắn có tỉ lệ săn ra đồ có chỉ số MAX-OP là mốc 10% khi săn Boss Sát Thủ

- Tất cả Boss đều tính sát thương kết thúc và lấy chỉ số may mắn của người kết thúc để tính chỉ số rơi ra.

- Sử dụng Quế Hoa Tửu & Thiên Sơn Bảo Lộ để tăng thêm chỉ số may mắn cho nhân vật. ( Quế Hoa Tửu không cộng dồn với Boss Sát Thủ )

- Trang bị Thiên Hoàng và trang bị xanh có cộng dồn với nhau.

 

Chúc anh chị em may mắn săn được những trang bị mình mong muốn

 

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.