Tranh Đoạt Bang Hội

15/09/2023

Bước 1 : Sử dụng Thần Hành Phù  chọn Tranh Đoạt Bang Hội để di chuyển vào bản đồ Đào Hoa Đảo.

Bước 2 : Click vào NPC Tranh Đoạt Bang Hội (202/194) ở Đào Hoa Đảo để vào bản đồ Tuyệt Đỉnh Hoa Sơn.

Yêu cầu: Nhân vật đã tham gia vào Bang Hội.

Thời gian di chuyển vào bản đồ Tuyệt Đỉnh Hoa Sơn: 21h00.

Thời gian bắt đầu tranh đoạt long trụ : 21h00.

Kết thúc thời gian tranh đoạt long trụ : 21h30

Di chuyển vào bản đồ tất cả các bang hội sẽ chuyển thành màu chính phái. Cùng màu khác bang vẫn có thể PK được.

Bang chiếm được Long Trụ sẽ tự động chuyển sang màu Tà Phái.

Bang hội chiếm được Long Trụ cuối cùng sẽ là bang hội chiến thắng.

Bản đồ Tuyệt Đỉnh Hoa Sơn có 4 Tập Kết để các bang hội lựa chọn để tập trung quân lực.