Giải đấu : Tân Chưởng Môn

23/05/2023

 

 

Thời gian diễn ra :

Mở đăng ký : 16:00 - 25.05.2023

Khóa đăng ký : 16:00 - 27.05.2023

 

 Đến gặp NPC Đại Hội Anh Hùng ở 198/200 Tương Dương

Yêu cầu :

- Nhân vật đạt cấp độ trên 100 mới có thể tham gia

- Lệ phí 2 Kim Nguyên Bảo mỗi nhân vật tham gia.