Sự kiện : 20/11 Nhà Giáo Việt Nam

16/11/2022

 

SỰ KIỆN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Muốn sang thi bắc cầu kiều,

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
 

 

Bắt đầu sự kiện : 00:00 ngày 20.11.2022

Kết thúc sự kiện : 16:00 ngày 30.11.2022

Xóa toàn bộ sự kiện : 16:00 ngày 02.12.2022

Yêu cầu : Thoát toàn bộ game và chạy Autoupdate.

Minh Nguyệt Trấn

Tọa độ : 199/200

 

VẬT PHẨM SỰ KIỆN
 

Vật Phẩm Cách thu thập Ghi Chú

Hộp Quà Nhà Giáo

- Đánh quái nhận được ở các Bản đồ luyện công cấp 70 - 80 - 90.

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô.

Nhất

Nhận được từ mở "hộp quà nhà giáo

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô. 

Tự

Nhận được từ mở "hộp quà nhà giáo.

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô. 

Vi

Nhận được từ mở "hộp quà nhà giáo.

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô. 

Tôn

Nhận được từ mở "hộp quà nhà giáo.

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô. 

Trọng

Nhận được từ mở "hộp quà nhà giáo.

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô. 

Đạo

Nhận được từ mở "hộp quà nhà giáo.

Hoặc mua tại NPC Thầy Đồ. 

 = 20 vàng

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô. 

Mua được bằng điểm tích lũy Tống Kim.

  = 1000 điểm tích lũy Tống Kim

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô. 

 

 

GHÉP THIỆP TRI ÂN
 

Vật Phẩm Nguyên liệu cần có Ghi chú

Thiệp Ân Sư 

 +  +  +  + 5000 lượng = 

Sử dụng Thiệp Ân Sư 
+ Nhận được: 1.000.000 kinh nghiệm.
+ Có cơ hội thấp nhận thêm nhiều vật phẩm quý.

Thiệp Tri Ân 

 +  +  +  + 5000 lượng = 

Sử dụng Thiệp Tri Ân 
+ Nhận được: 2.000.000 kinh nghiệm.
+ Có cơ hội cao nhận thêm nhiều vật phẩm quý.

 

PHẦN THƯỞNG MỞ THIỆP
 

Hình ảnh                     Công dụng                     Hình ảnh                     Công dụng                    
 Tiên Thảo Lộ  Nhân đôi điểm kinh nghiệm luyện công  Nữ Nhi Hồng  Nhân đôi tốc độ luyện tập kỹ năng 
Thiên Sơn Bảo Lộ  Tăng 5% may mắn trong 30 phút cho nhân vật.  Quế Hoa Tửu  Tăng 5% may mắn trong 30 phút cho tổ đội.
 Lục Thủy Tinh  Hạ cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng  Thiết La Hán  Tăng 1-3% trên tổng kinh nghiệm nhân vật
 Lam Thủy Tinh  Sửa trang bị hỏng & tẩy tủy kỹ năng  Bàn Nhược Tâm Kinh  Xóa bỏ điểm kinh nghiệm âm
 Tử Thủy Tinh  Tăng cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng  Võ Lâm Mật Tịch  Tăng 1 điểm kỹ năng khi sử dụng
 Tinh Hồng Bảo Thạch  Tẩy tủy tiềm năng  Tẩy Tủy Kinh  Tăng 5 điểm tiềm năng khi sử dụng
 Thần Bí Lễ Bao  Mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý  Xá Lợi Kim Đơn  Xóa bỏ 1 điểm PK
 Phi Phong  Sử dụng để ép Phi phong vào áo.  Mãnh Thiên Hoàng  Gom đủ 6 mãnh ghép thành trang bị TH
 Hoàng Kim Nhu Tình  Nhận được 1 trong 4 món Nhu Tình  Hoàng Kim Hiệp Cốt  Nhận được 1 trong 4 món Hiệp Cốt
 

 

 

PHẦN THƯỞNG ĐẠT MỐC
 

Mốc
sự kiện
Loại Phần thưởng Phí gia hạn
Mốc 1

  500 Thiệp 

  500 Thiệp   


1 Võ Lâm Mật Tịch (khóa)  

1 Tẩy Tủy Kinh (khóa)       

 

Miễn phí
Mốc 2

  1000 Thiệp 

  1000 Thiệp 

 

Chọn 1 Trong 2 Bảo Rương

1 Rương    Nhu Tình     

1 Rương    Hiệp Cốt     

 

5 Kim Nguyên Bảo

Mốc 3

  2000 Thiệp  

  2000 Thiệp  1 Vòng Sáng Sự Kiện 20/11 (Tăng tốc độ chạy 30% HSD 15 ngày).
 

1 Mật Tịch Hoàn Mỹ

1  Rương Mảnh Hoàng Kim 

1 Bánh Tét Tiềm Năng [ +5 tiềm năng - tối đa 5 cái ]

1 Bánh Chưng kỹ Năng  [ +1 kỹ năng - tối đa 5 cái ]

 

5 Kim Nguyên Bảo

 

 

 

THU THẬP SÁCH QUA TÍNH NĂNG
 

Tính Năng Điều kiện yêu cầu để nhận thưởng Phần Thưởng Ghi Chú
Tống Kim Duy nhất trận 20:00
nhân vật đạt tích lũy tham chiến trên 20 phút!

10 cuốn 

10 cuốn 

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô.

Dã Tẩu Hoàn thành 20 nhiệm vụ không hủy!

5 cuốn 

5 cuốn 

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô.

Vượt Ải Hoàn thành Vượt Ải

5 cuốn 

5 cuốn 

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô.

Phong Lăng Độ Tham gia Phong Lăng Độ 21h00 ở bến thuyền 1 và 2.

10 cuốn 

10 cuốn 

- Có thể giao dịch

- Có thể xếp chồng lên nhau 100cái/ô.

 

PHẦN THƯỞNG ĐỌC SÁCH
 

Loại Sách Phần Thưởng Hạn mức mỗi ngày Gia hạn
Cuốn Sách Xanh


 

Sử dụng nhận được 1.000.000 kinh nghiệm

1 Ngày tối đa sử dụng 50 cuốn

Gia hạn để sử dụng thêm 50 cuốn

Phí gia hạn 1 Kim Nguyên Bảo

Cuốn Sách Tím


 
Sử dụng nhận được 2.000.000 kinh nghiệm

1 Ngày tối đa sử dụng 50 cuốn

Gia hạn để sử dụng thêm 50 cuốn

Phí gia hạn 1 Kim Nguyên Bảo

 

 

 

BOSS SỰ KIỆN
 

 Xuất hiện vào 19:30 hàng ngày bắt đầu từ ngày 20 đến 29.11.2022.  

 Số lượng mỗi lần : 01 Con

 Vị trí xuất hiện : Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường

Boss Thần Thú - Kỳ Lân

 Phần thưởng :

 Kinh nghiệm thưởng : 

100.000.000 điểm kinh nghiệm

- 50.000.000 điểm kinh nghiệm

- 20.000.000 điểm kinh nghiệm

 cho toàn bộ thành viên trong tổ đội kết thúc boss.

 cho toàn bộ nhân vật có mặt tại bản đồ tiêu diệt boss.

 cho toàn bộ nhân vật khác bản đồ tiêu diệt boss.

 Vật phẩm thưởng :

Dành cho nhân vật kết thúc được Boss
 

- 1 bộ Võ Lâm Mật Tịch  & Tẩy Tủy Kinh

- 1 Rương Mãnh Hoàng Kim 
- 10 Rương Trang bị xanh  

 

Lưu ý : Để trống 3X6 ô hành trang để không bị mất phần thưởng khi kết thúc được BOSS.

 

 

ĐUA TOP NGÀY
 


Dựa trên tổng số lượng Thiệp Tri Ân 
sử dụng hằng ngày.

 


Ngẫu nhiên 3 Mãnh 

 Thiên Hoàng      Định Quốc      An Bang
 


Ngẫu nhiên 2 Mãnh  

 Thiên Hoàng      Định Quốc      An Bang
 


Ngẫu nhiên 1 Mãnh 

 Thiên Hoàng      Định Quốc      An Bang
 

 

Thời gian diễn ra đua top ngày :

Bắt đầu tính đua top ngày :

Kết thúc đua top ngày :

Phát thưởng đua top ngày :

  Bắt đầu vào 00:00 và kết thúc vào 23.59 hằng ngày

  00:00 ngày 21.11.2022

  23:59 ngày 29.11.2022

  Sau 00:00 ngày hôm sau nhận thưởng tại NPC Đại Lão Sư

 

 

ĐUA TOP NHẬN MỐC
 


Dành cho 3 nhân vật MAX 2000  mỗi loại nhanh nhất.
 

1 Bảo Rương An Bang

1 Mật Tịch Hoàn Mỹ

Bảo Rương An Bang

Bảo Rương Định Quốc

 

 

Dựa trên tổng số lượng Thiệp Tri Ân sử dụng

trong thời gian diễn ra sự kiện

 

THẦN MÃ BÔN TIÊU
Khóa vĩnh viễn

 

 

1 Bộ Hoàng Kim An Bang (18-28-28-28)

 

1 Mật Tịch Hoàn Mỹ  [ +1 Cấp Kỹ năng 120 ]


 


THẦN MÃ PHI VÂN
Khóa vĩnh viễn

 

 

1 Bộ Hoàng Kim An Bang (15 - 25 - 25 -25)

 

1 Mật Tịch Hoàn Mỹ  [ +1 Cấp Kỹ năng 120 ]


 


THẦN MÃ CHIẾU DẠ
Khóa vĩnh viễn


 

1 Bộ trang bị định quốc (ngẫu nhiên chỉ số)

 

1 Mật Tịch Hoàn Mỹ  [ +1 Cấp Kỹ năng 120 ] 

4-5 5 Rương Mảnh Hoàng Kim 
6-10 2 Rương Mảnh Hoàng Kim 

 

Bắt đầu tính đua top Tổng :

Kết thúc đua top Tổng :

Phát thưởng đua top Tổng :

   00:00 ngày 20.11.2022

   16:00 ngày 30.11.2022

   16:00 ngày 1.12.2022

 

Lưu ý : Tất cả kinh nghiệm từ sự kiện đều không cộng dồn.

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.