Sự kiện : Chế Tạo Thần Đan

09/10/2022

 

Ngày bắt đầu sự kiện 00:00 - 18.07.2023
Ngày kết thúc sự kiện 23:59 - 31.07.2023
Ngày xóa hoàn toàn sự kiện 16:00 - 02.08.2023

 

 

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhân vật đạt cấp độ trên 100 đến gặp NPC Lễ Quan để nhận phần thưởng :

Phần quà Hình ảnh

1 Mặt nạ thường (7 ngày - khóa)

1 Thiết Bài Tẩy Tủy (khóa)

Đưa người chơi đến đảo Tẩy Tủy.

Tính năng Phúc lợi sẽ kết thúc vào 23:59 ngày 31.07.2023

 

 

Vật phẩm Nội dung

Điệp Cốc Y Tiên

Hồ Thanh Ngưu
 

 


Tọa độ : 200 / 200 Minh Nguyệt Trấn, điệp cốc y tiên hồ thanh ngưu

 Nhận chế tạo đan dược

 Nơi gia hạn sự kiện

 Bán các loại dược phẩm hiếm

  20 vạn = 100 Sơn Hồng Lý   

 

  10 vàng = 60 Linh Chi 
 

 Túi Dược Phẩm

 


  Đánh quái tại các bản đồ cấp độ 70 trở lên để nhận được túi Dược phẩm.

  Mở túi dược phẩm để nhận được các nguyên liệu tu luyện đan dược : 

  Mang nguyên liệu đến gặp Điệp Cốc Y Tiên - Hồ Thanh Ngưu để chế tạo đan dược.

 

 

 Thường                                 

 Tử Mục Túc               Thiến Thảo
 Địa Cẩm Thảo           Hỗ Nhĩ Thảo

 

 Hiếm 

   Sơn Lý Hồng  

  Cực hiếm

   Linh Chi

Kim C­ương Phụ Thể Hoàn Hồn Đan
 


Hướng dẫn chế tạo Mang các nguyên liệu dưới đây đến gặp NPC Điệp Cốc Y Tiên - Hồ Thanh Ngưu, tọa độ 200/200 Minh Nguyệt Trấn để chế tạo Kim C­ương Phụ Thể Hoàn Hồn Đan 
 

 Yêu cầu :    +    +    +     +   

Phí chế tạo :   5.000 lượng  

 

Sử dụng ngay Kim C­ương Phụ Thể Hoàn Hồn Đan  để nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm

& có cơ hội thấp để nhận được phần thưởng quý.
 

Thừa Phong Truy Nguyệt Thần Đan

 


Hướng dẫn chế tạo : Mang các nguyên liệu dưới đây đến gặp NPC Điệp Cốc Y Tiên - Hồ Thanh Ngưu, tọa độ 200/200 Minh Nguyệt Trấn để chế tạo Thừa Phong Truy Nguyệt Thần Đan 
 

 Yêu cầu :    +    +    +    +    

Phí chế tạo :   5.000 lượng   

 

Sử dụng ngay Thừa Phong Truy Nguyệt Thần Đan để nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm

& có cơ hội cao để nhận được phần thưởng.
 

 

Khi sử dụng Kim C­ương Phụ Thể Hoàn Hồn Đan & Thừa Phong Truy Nguyệt Thần Đan, nhân vật có tỉ lệ nhận được 1 trong các phần thưởng dưới đây :

 

Hình ảnh                     Công dụng                     Hình ảnh                     Công dụng                    
 Tiên Thảo Lộ  Nhân đôi điểm kinh nghiệm luyện công  Nữ Nhi Hồng  Nhân đôi tốc độ luyện tập kỹ năng 
Thiên Sơn Bảo Lộ  Tăng 5% may mắn trong 30 phút cho nhân vật.  Quế Hoa Tửu  Tăng 5% may mắn trong 30 phút cho tổ đội.
 Lục Thủy Tinh  Hạ cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng  Thiết La Hán  Tăng 1-3% trên tổng kinh nghiệm nhân vật
 Lam Thủy Tinh  Sửa trang bị hỏng & tẩy tủy kỹ năng  Bàn Nhược Tâm Kinh  Xóa bỏ điểm kinh nghiệm âm
 Tử Thủy Tinh  Tăng cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng  Võ Lâm Mật Tịch  Tăng 1 điểm kỹ năng khi sử dụng
 Tinh Hồng Bảo Thạch  Tẩy tủy tiềm năng  Tẩy Tủy Kinh  Tăng 5 điểm tiềm năng khi sử dụng
 Thần Bí Lễ Bao  Mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý  Xá Lợi Kim Đơn  Xóa bỏ 1 điểm PK
 Phi Phong  Sử dụng để ép Phi phong vào áo.  Mãnh Thiên Hoàng  Gom đủ 6 mãnh ghép thành trang bị TH
 Bảo Rương An Bang  Sử dụng nhận được 1 trong 4 món An Bang  Bảo Rương Định Quốc  Sử dụng nhận được 1 trong 5 món Định Quốc
 Bảo Rương Nhu Tình  Sử dụng nhận được 1 trong 4 món Nhu Tình  Bảo Rương Hiệp Cốt  Sử dụng nhận được 1 trong 4 món Hiệp Cốt

  

Mốc sự kiện Kinh nghiệm Phần thưởng Phí gia hạn
Mốc 1 2.000.000.000

Nhận được toàn bộ phần thưởng bên dưới:

 10 bình tiên thảo lộ 6 giờ (khóa)

 10 bình tiên thảo lộ 6 giờ (khóa)

Miễn phí
Mốc 2 4.000.000.000

 

Nhận được toàn bộ phần thưởng bên dưới:

 1 Tẩy Tủy Kinh   [ +5 tiềm năng - tối đa 15 cuốn ]

 1 Võ Lâm Mật Tịch   [ +1 kỹ năng - tối đa 10 cuốn ]

 1 Bánh Tét Tiềm Năng   [ +5 tiềm năng - tối đa 5 bánh ]

 1 Bánh Chưng Kỹ Năng   [ +1 kỹ năng - tối đa 5 bánh ]

 

 

5 Kim Nguyên Bảo

Mốc 3  6.000.000.000

 

Nhận được toàn bộ phần thưởng bên dưới:

 

 1 Tu Long Châu

 

 1 Thanh Long Đơn

 

 1 Mật Tịch Hoàn Mỹ

 

 1 Rương Mảnh Thần Mã

 

 1 Bảo Rương Hồn Thạch

 

 Nhận được ngẫu nhiễn 1 mặt nạ Hoàng Kim(7 ngày).

 

5 Kim Nguyên Bảo

Khi nhận mốc 3 nhân vật sẽ tự động có
Vòng Sáng Chiến Công
Sinh lực tăng thêm 200 điểm
Tốc độ di chuyển tăng thêm 20%
Hạn sử dụng
23h59 Ngày 07/08

 Lưu ý:

 • Sử dụng rương mảnh thần mã sẽ nhận được ngẫu nhiên mảnh chiếu dạ, phi vân, bôn tiêu, du huy, xích long câu, phiên vũ.

 • Sử dụng bảo rương hồn thạch sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 hồn thạch để chế tạo trang bị An Bang Hoàn Mỹ, Định Quốc Cực Phẩm.

 

 

Tính Năng sẽ bắt đầu : 0h00 ngày 20/07/2023
Tính năng sẽ kết thúc : 23h59 Ngày 28/07/2023

Tính năng Yêu cầu - Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng

Tống Kim

Duy nhất trận 20:00, nhân vật đạt được 1000 điểm tích lũy trở lên!

 X10  -   X20

Dã Tẩu Hoàn thành 20 nhiệm vụ không hủy!

 X5    -   X10

Vận Tiêu Bang Hội Hoàn thành Vận Tiêu Bang Hội Mỗi Ngày

 X10  -   X20

Phong Lăng Độ Tham gia Phong Lăng Độ 21h00

 X10  -   X20

 

TẤT CẢ NHÂN VẬT NHẬN MỐC 3 SỰ KIỆN SẼ ĐƯỢC GHI DANH THAM GIA VÒNG QUAY MAY MẮN

                                                                                                                                   

 

                      1 Thần Mã Bôn Tiêu                                         1 Thần Mã Phi Vân                                   1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử

                                                                                                                                          

 

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.