Sự kiện : Phụ Nữ Việt Nam 20.10

09/10/2022

 

Ngày bắt đầu sự kiện 00:00 - 15.10.2022
Ngày kết thúc sự kiện 16:00 - 28.10.2022
Ngày xóa hoàn toàn sự kiện 16:00 - 30.10.2022

 

 

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các nhân vật đạt cấp độ trên 100 đến gặp NPC Lễ Quan để nhận phần thưởng :

Phần quà Hình ảnh

1 Thần Mã 8X - 7 Ngày

Nhận được ngẫu nhiên 1 thần mã 8X

1 Thiết Bài Tẩy Tủy

Đưa người chơi đến đảo Tẩy Tủy

Tính năng Phúc lợi sẽ kết thúc vào 00:00 ngày 30.10.2022

 

 

Vật phẩm Nội dung

Bà chủ Hàng Hoa
 


Tọa độ : 191 / 196 Thành Tương Dương, chủ cửa hàng Hoa Tươi Tương Dương

 Nhận cắm Hoa & kinh doanh các loại Hoa

 Nơi gia hạn sự kiện

 Kinh doanh Hoa Cúc Vàng & Bông Hồng Đặc Biệt

  Bán   X200 giá 200 vạn lượng 

  Bán   X100 giá 20 vàng  
 

Mẹ Già

 

Tọa độ : 191 / 195 Thành Tương Dương

 Nhận kiểm tra danh sách đua TOP ngày & tổng sự kiện

 Phát trưởng đua TOP ngày & tổng sự kiện.

 Hộp Sự Kiện

20-10
 


  Đánh quái tại các bản đồ cấp độ 80 trở lên để nhận được vật phẩm.

  Mở túi để nhận được các nguyên liệu làm Bó Hoa : 

  Mang nguyên liệu đến gặp Bà chủ Hàng Hoa để cắm thành Bó Hoa Cúc & Bó Hoa Hồng

 

 Thường                     

 Hiếm                

 Cực hiếm          

 

Bó Hoa Cúc
 


Hướng dẫn ghép Bó Hoa Cúc Mang các nguyên liệu dưới đây đến gặp NPC Bà Chủ Hàng Hoa, tọa độ 194/194 Tương Dương để cắm thành bó hoa.
 

Yêu cầu :     +    +    +    +  

Phí cắm hoa :   3.000 lượng  

 

Sử dụng ngay Bó Hoa Cúc  để nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm

& có cơ hội thấp để nhận được phần thưởng.
 

Bó Hoa Hồng
 


Hướng dẫn ghép Bó Hoa HồngMang các nguyên liệu dưới đây đến gặp NPC Bà Chủ Hàng Hoa, tọa độ 194/194 Tương Dương để cắm thành bó hoa.
 

Yêu cầu :     +    +    +    +  

Phí cắm hoa :   5.000 lượng   

 

Sử dụng ngay Bó Hoa Hồng để nhận được 2.000.000 điểm kinh nghiệm

& có cơ hội cao để nhận được phần thưởng.
 

 

 

 

Khi sử dụng Bó Hoa Cúc & Bó Hoa Hồng, nhân vật có tỉ lệ nhận được 1 trong các phần thưởng dưới đây :

 

Hình ảnh                     Công dụng                     Hình ảnh                     Công dụng                    
 Tiên Thảo Lộ  Nhân đôi điểm kinh nghiệm luyện công  Nữ Nhi Hồng  Nhân đôi tốc độ luyện tập kỹ năng 
Thiên Sơn Bảo Lộ  Tăng 5% may mắn trong 30 phút cho nhân vật.  Quế Hoa Tửu  Tăng 5% may mắn trong 30 phút cho tổ đội.
 Lục Thủy Tinh  Hạ cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng  Thiết La Hán  Tăng 1-3% trên tổng kinh nghiệm nhân vật
 Lam Thủy Tinh  Sửa trang bị hỏng & tẩy tủy kỹ năng  Bàn Nhược Tâm Kinh  Xóa bỏ điểm kinh nghiệm âm
 Tử Thủy Tinh  Tăng cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng  Võ Lâm Mật Tịch  Tăng 1 điểm kỹ năng khi sử dụng
 Tinh Hồng Bảo Thạch  Tẩy tủy tiềm năng  Tẩy Tủy Kinh  Tăng 5 điểm tiềm năng khi sử dụng
 Thần Bí Lễ Bao  Mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý  Xá Lợi Kim Đơn  Xóa bỏ 1 điểm PK
 Phi Phong  Sử dụng để ép Phi phong vào áo.  Mãnh Thiên Hoàng  Gom đủ 6 mãnh ghép thành trang bị TH
 Hoàng Kim Nhu Tình  Nhận được 1 trong 4 món Nhu Tình  Hoàng Kim Hiệp Cốt  Nhận được 1 trong 4 món Hiệp Cốt


 

Dựa trên tổng tích lũy kinh nghiệm khi sử dụng Bó Hoa , đến gặp NPC Mẹ Già để nhận thưởng.
 

Mốc sự kiện Kinh nghiệm Phần thưởng Phí gia hạn
Mốc 1 2.000.000.000
5 bình Tiên Thảo Lộ 6 Giờ  
 
Miễn phí
Mốc 2 4.000.000.000

 

1 Võ Lâm Mật Tịch (khóa) và 1 Tẩy Tủy Kinh (khóa)

 

                                   

 

 

5 Kim Nguyên Bảo

Mốc 3  6.000.000.000


Ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm :

  Mã bài 8X

 Thiên Hoàng 

 Định Quốc

 An Bang

 Bánh Tét Tiềm Năng   [ +5 tiềm năng - tối đa 5 cái ]

 Bánh Chưng Kỹ Năng   [ +1 kỹ năng - tối đa 5 cái ]

  Rương Nhu Tình     -     Hiếm

  Rương Hiệp Cốt     -     Hiếm

  Rương Thiên Hoàng     -     Cực Hiếm

 

5 Kim Nguyên Bảo

Lưu ý : Bánh chưng & Bánh Tét yêu cầu nhân vật phải MAX Võ Lâm Mật Tịch & Tẩy Tủy Kinh mới có thể sử dụng.

 

 

 

Tính năng Yêu cầu - Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng

Tống Kim

Duy nhất trận 20:00, nhân vật đạt tích lũy tham chiến trên 20 phút!

 X10  -   X20

Dã Tẩu Hoàn thành 20 nhiệm vụ không hủy!

 X5    -   X10

Vượt Ải Hoàn thành Vượt Ải

 X5    -   X10

Phong Lăng Độ Qua được bờ Bắc

 X10  -   X20

Tính năng thu thập sẽ kết thúc vào 00:00 ngày 25.10.2022

 

 

 

Tên gọi Nội dung

Boss Thần Thú - Kỳ Lân


 Xuất hiện vào 19:30 ngày 16 đến 24/10/2022

 Số lượng mỗi lần : 01 Con

 Vị trí xuất hiện : Bản đồ Bàn Tơ Động
 

 Phần thưởng :

 Kinh nghiệm thưởng : 

100.000.000 điểm kinh nghiệm

50.000.000 điểm kinh nghiệm

20.000.000 điểm kinh nghiệm

 cho toàn bộ thành viên trong tổ đội kết thúc boss.

 cho toàn bộ nhân vật có mặt tại bản đồ tiêu diệt boss.

 cho toàn bộ nhân vật khác bản đồ tiêu diệt boss.

Lưu ý : Kinh nghiệm không cộng dồn!
 

 Vật phẩm thưởng :

Dành cho nhân vật kết thúc được Boss
 

- 1 bộ Võ Lâm Mật Tịch & Tẩy Tủy Kinh

- 1 bộ Tinh Hồng Bảo Thạch   và 1 bộ Thủy Tinh
 

  

     

 

Lưu ý : Để trống 3X6 ô hành trang để không bị mất phần thưởng khi kết thúc được BOSS.
 


Kẻ Biến Thái


 


 Kẻ Biến Thái xuất hiện :

Lần 1 - 08:00 09:00 & 10:00
Lần 2 - 17:00 & 18:00
Lần 3 - 22:00 & 23:00
 

 Số lượng mỗi giờ : 20 tên

 Vị trí xuất hiện : Bản đồ Bàn Tơ Động
 

 Phần thưởng :

 Kinh nghiệm : 2.000.000 điểm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội.

 Vật phẩm nhận được :  x1 &  x5 cho toàn bộ thành viên trong tổ đội

 Giới hạn : 10 con / ngày mỗi nhân vật.

 Yêu Cầu : Tổ đội 3 người trở lên & cấp độ trên 90 mới nhận được phần thưởng.

 

 

Tính năng BOSS sẽ kết thúc vào 00:00 ngày 25.10.2022

 Bản đồ Bàn Tơ Động đi lên từ Thạch Cổ Trấn hoặc Đại Lý khi dùng Thần Hành Phù.

 Nhân vật tự động bật chiến đấu khi ở bản đồ này.

 

 

 

 


Dựa trên tổng số lượng Bó Hoa Hồng 
sử dụng hằng ngày.
 


Ngẫu nhiên 3 Mãnh 

 Thiên Hoàng      Định Quốc      An Bang
 


Ngẫu nhiên 2 Mãnh  

 Thiên Hoàng      Định Quốc      An Bang
 


Ngẫu nhiên 1 Mãnh 

 Thiên Hoàng      Định Quốc      An Bang
 

 

Thời gian diễn ra đua top ngày :

Bắt đầu tính đua top ngày :

Kết thúc đua top ngày :

Phát thưởng đua top ngày :

  Bắt đầu vào 00:00 và kết thúc vào 23.59 hằng ngày

  00:00 ngày 16.10.2022

  23:59 ngày 24.10.2022

  Sau 00:00 ngày hôm sau nhận thưởng tại Mẹ Già