Sự kiện : Chào mừng Quốc Tế Thiếu Nhi

01/05/2022

Ngày bắt đầu 0:00 - 20.05.2022
Ngày kết thúc 17:00 - 02.06.2022
Ngày xóa toàn bộ 17:00 - 04.06.2022

 

 

Tên gọi Nội dung

Ông Chủ Làm Bánh

 


 Vị trí : 199/196 Phượng Tường

 Gia Hạn Sự Kiện

 Bán vật phẩm sự kiện

 Nhận làm bánh dựa trên nguyên liệu người chơi mang theo


 Phí làm Bánh kem Trái Cây     :   5.000 lượng


 Yêu cầu :    +