Phúc lợi : Tuyệt Thế Bang Hội

13/12/2021

 

11111 Tính năng Tích lũy Bang Hội :
Khi thành viên trong bang tham gia hoạt động cùng nhau và làm nhiệm vụ, thành viên sẽ nhận được phần thưởng là vật phẩm Tín vật Bang Hội , mang Tín vật Bang Hội đến Ba Lăng Huyện dể giao nộp cho 
NPC Quản lý Lãnh Địa để nhận phần thưởng.

 

NPC Quản lý Lãnh Địa

11  Tọa độ : 203 / 199 Ba Lăng Huyện

11  Nhận nộp Tín Vật Bang Hội

11  Phát thưởng & đổi điểm tích lũy cho Bang Hội

11  Mở Lãnh Địa Bang Hội & Vào Lãnh Địa Bang Hội

 

11111 Với mỗi Tín vật Bang Hội  được giao nộp, thành viên bang nhận được :

11  2.000.000 điểm kinh nghiệm - S2 Thanh Long

11  1.000.000 điểm kinh nghiệm - S3 Bạch Hổ

11  1 điểm tích lũy cho cá nhân & 1 điểm tích lũy cho Bang hội.

 

11111 Giới hạn tối đa mỗi ngày thành viên bang hội có thể nộp : 5 cái.

11111 Thưởng 1 Thần bí Đại Hồng Bao khi nộp đủ 5 cái.

11111 Thành viên vào Bang Hội phải hơn 24 giờ mới được giao nộp.

11111 Reset nộp vào 00:00 hằng ngày.
 

 

 

Tính năng Yêu cầu hoàn thành Tín vật
Tống Kim Tham gia Tống Kim trận 20H đạt được Hiệu Úy . Kết thúc tính năng tự đưa vào hành trang. 1 cái 
Phong Lăng Độ Lên thuyền ở Bến 1 & 2 . Tự đưa vào hành trang khi thuyền bắt đầu rời bến. 1 cái 
Vận Tiêu Hoàn Thành Vận Tiêu nhân vật trả tiêu mới được thưởng. Tự đưa vào hành trang. 1 cái 
Boss Đại Hoàng Kim Có mặt tại bản đồ khi thành viên trong bang kết liễu Boss. Tự đưa vào hành trang. 1 cái 

11111 Lưu ý : 

11 Phải chừa 2x2 ô trống hành trang để phần thưởng được tự động gửi vào. Mọi lý do mất do không chừa ô hành trang BQT không hỗ trợ giải quyết.

11 Tín vật Bang Hội - Khóa vĩnh viễn  ! Nhân vật giao nộp cho NPC Quản lý Lãnh Địa.

 

 


 

   THÀNH VIÊN BANG HỘI
 

Vật phẩm Ảnh Giá trị quy đổi
Xá Lợi Kim Đơn - Khóa 5 tích lũy cá nhân
Võ Lâm Mật Tịch - Khóa 200 tích lũy cá nhân
Tẩy Tủy Kinh - Khóa 200 tích lũy cá nhân
Thần Mã 8X - 7 ngày - Khóa 100 tích lũy cá nhân
Thần Mã 8X - 14 ngày - Khóa 200 tích lũy cá nhân

 

   BANG CHỦ BANG HỘI

11111 Dựa trên tổng điểm tích lũy trong tuần mà bang hội tích được qua việc thành viên nộp Tín vật Bang Hội . Bang chủ nhận thưởng tại NPC Quản lý Lãnh Địa sau 17:00 ngày thứ 2 hằng tuần.

11111  Điểm tích lũy Bang hội sẽ reset về 0 vào mỗi 00:00 thứ 2 hằng tuần

11111  Phần thưởng có thể thay đổi dựa trên tình hình máy chủ, được thông báo cụ thể tại bài viết này & Fanpage Võ Lâm Tình Kiếm.

 

Ảnh Yêu cầu Phần thưởng Thần Mã

Long

Yêu cầu

> 1.800 điểm tích lũy

1 Ngựa Chiếu Dạ - HSD 7 ngày

- 1 Võ Lâm Mật Tịch

  1.000 vàng

  4.000 vạn lượng 

Phụng

Yêu cầu

> 1.300 điểm tích lũy

- 1 Ngựa Chiếu Dạ - HSD 7 ngày

- 1 Tẩy Tủy Kinh

  800 vàng 

  3.000 vạn lượng 

Lân

Yêu cầu

> 800 điểm tích lũy

- 1 Ngựa Xích Thố - HSD 7 ngày

1 Võ Lâm Mật Tịch

  600 vàng 

  2.000 vạn lượng 

Quy

Yêu cầu

> 500 điểm tích lũy

- 1 Ngựa Xích Thố - HSD 7 ngày

- 1 Tẩy Tủy Kinh

  400 vàng

  1.000 vạn lượng 

 

 VÒNG SÁNG DÀNH CHO BANG CHỦ

1123


Lưu ý khi nhận thưởng :

Yêu cầu Bang chủ để trống 6x8 ô hành trang trước khi nhận thưởng.

- Ngựa, VLMT + TTK, Tẩy tủy lệnh và ngân lượng & vàng sẽ được đưa vào hành trang khi nhận thưởng

- Phần thưởng trong tuần sẽ bị mất nếu như Bang chủ không nhận trước 00:00 thứ 2 tuần tới. 

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.