Tính năng : Sư đồ đạo mạo

17/03/2023

YÊU CẦU THAM GIA

Sở hữu vật phẩm : Sư đồ thiếp 

 Đổi tại NPC Quân nhu với 100.000 điểm tích lũy

 Mua tại Kỳ Trân Cát với 20 vàng.

 Mua tại NPC Thần Bí Thân Nhân với giá 500 vạn lượng

Đạt cấp độ yêu cầu : Cấp 90 trở lên.

Số lượng Đệ tử nhận cùng lúc : 03 người cùng 1 lúc.

Tối đa có thể cho xuất sư : 10 người.

 

Yêu cầu đệ tử 

Cấp độ : dưới 10 cấp 

Sở hữu vật phẩm : Giấy giới thiệu Sư đồ   

 Giấy giới thiệu Sư đồ nhận tại NPC Hỗ trợ tân thủ. Vật phẩm khóa vĩnh viễn, có thể mua lại ở NPC Tạp Hóa với giá 5 vạn lượng.

 

 

HƯỚNG DẪN BÁI SƯ

- Sư phụ & Đệ tử phải sở hữu các vật phẩm sau nằm trong hành trang.

Sư phụ : Sư đồ thiếp

Đệ tử : Giấy giới thiệu Sư đồ

- Sư phụ tổ đội với đệ tử & phải làm đội trưởng trong tổ đội, một lúc chỉ được tổ đội với 1 đệ tử duy nhất.

- Sư phụ sử dụng vật phẩm Sư đồ thiếp chọn vào dòng : 

----------------------------------

- Khi có thông báo thành công, tức cả 2 đã có mối quan hệ sư đồ.

 

PHẦN THƯỞNG :

Phần thưởng bị động :

- Khi có đệ tử trong tổ đội của mình, Sư phụ sẽ nhận thêm 10% kinh nghiệm với mỗi đệ tử trong tổ đội. Tối đa 30% kinh nghiệm cộng thêm khi luyện công.

- Khi đệ tử trong tổ đội của Sư phụ mình, đệ tử nhận thêm 100% kinh nghiệm nhận vào khi luyện công. 

 

Phần thưởng cấp độ :

- Khi đệ tử đạt đến cấp độ nhất định cả 2 sẽ nhận được phần thưởng.

 

Cấp độ 80

 

Phần thưởng cho đệ tử :

- Kinh nghiệm : 

- Báo vật : 

- Lễ vật :

 

Phần thưởng cho sư phụ :

- Kinh nghiệm : 

- Báo vật : 

- Lễ vật :

 

Cấp độ 90 - Xuất sư

Phần thưởng cho đệ tử :

- Kinh nghiệm : 

- Báo vật : 

- Lễ vật :

 

Phần thưởng cho sư phụ :

- Kinh nghiệm : 

- Báo vật : 

- Lễ vật :

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.