Hướng dẫn : BOSS tại Tình Kiếm

30/10/2022

  BOSS SÁT THỦ

 

Tiêu diệt BOSS Sát Thủ để nhận được trang bị xanh với may mắn cộng thêm từ Boss là 17%

   

 

11 Đẳng cấp yêu cầu : 80 cấp trở lên

11 Phí nhận nhiệm vụ : 1 vạn lượng

11 Phí bỏ nhiệm vụ : 2 vạn lượng

11 Nhiếp Thí Trần nhận ghép Sát Thủ Lệnh & Lệnh Bài Vượt Ải. 

 

 

 

  BOSS TIỂU HOÀNG KIM 

 

11 Xuất hiện vào các khung giờ cố định : Số lượng 9 con vào  23:00 hằng ngày.

11 Vị trí xuất hiện : Ngẫu nhiên tại bản đồ luyện công 9X

11 Phần thưởng :
             11111 Xác xuất 50% nhận được mãnh Nhu Tình & Hiệp Cốt.

11111 Kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội tiêu diệt được Boss. Nhận được 1.000.000 EXP & không cộng dồn

11111 Vật phẩm quý, trang bị xanh với may mắn cộng thêm 32% mm.

 

Lưu ý :

11111 Boss Tiểu Hoàng Kim xuất chiêu hiểm độc, hạ sát bất kỳ ai đến gần, đơn phương độc mã không thể tiêu diệt được Boss.

11111 Sát thương chí tử từ chiêu 6X Nội công của phái Thiên Nhẫn không được tính là sát thương tổng.

11111 Khi Boss chết, tất cả nhân vật trong phạm vi 512 mới được xét duyệt tổng điểm sát thương gây ra. Các trường hợp không có mặt trong phạm vi 512 hoặc về thành sẽ bị mất sát thương.

11111 Tất cả thành viên trong tổ độisát thương lớn nhất lên Boss sẽ nhặt được vật phẩm rơi ra ( Không nhất thiết là phải tiêu diệt được BOSS ).

 

 

 

  BOSS ĐẠI HOÀNG KIM 

 

11 Xuất hiện vào các khung giờ cố định : Số lượng 5 con vào và 22:00 hằng ngày.

11 Vị trí xuất hiện : Ngẫu nhiên trên toàn bộ bản đồ luyện công. Hệ thống sẽ thông báo tên Bản đồ xuất hiện theo từng Boss, người chơi phải tìm ra Boss để tiêu diệt.

11 Phần thưởng cá nhân :

Dành riêng cho người tiêu diệt được BOSS : 

11111 1 Mãnh Hoàng Kim ngẫu nhiên : Thiên Hoàng - Định Quốc - An Bang

11111 5 Ruơng Trang Bị Xanh

Lưu ý : Vật phẩm tự đưa vào hành trang, vui lòng chừa 3x6 ô trống hành trang để tránh bị mất.
 

11 Phần thưởng Tổ Đội

11111 Vật phẩm quý, trang bị xanh với may mắn cộng thêm 36%, tỉ lệ cao nhận được trang bị Hoàng Kim rơi ra các loại dành cho tổ độitổng sát thương cao nhất trong phạm vi 512 tính từ vị trí BOSS khi chết.
 

11 Phần thưởng Bang hội :

11111 Toàn thể thành viên bang hội trong bản đồ nhận được 2.000.000 kinh nghiệm

11111 Bang chủ ở boss sẽ nhận được 200 vạn lượng

11111  X1 Tín vật Bang Hội & kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên bang hội có mặt tại bản đồ khi BOSS bị thành viên cùng bang tiêu diệt.

 

Lưu ý :

11111 Boss Đại Hoàng Kim xuất chiêu hiểm độc, hạ sát bất kỳ ai đến gần, đơn phương độc mã không thể tiêu diệt được Boss.

11111 Sát thương chí tử từ chiêu 6X Nội công của phái Thiên Nhẫn không được tính là sát thương tổng.

11111 Khi Boss chết, tất cả nhân vật trong phạm vi 512 mới được xét duyệt tổng điểm sát thương gây ra. Các trường hợp không có mặt trong phạm vi 512 hoặc về thành sẽ bị mất sát thương.

11111 Tất cả thành viên trong tổ đội có sát thương lớn nhất lên Boss sẽ nhặt được vật phẩm rơi ra ( Không nhất thiết là phải tiêu diệt được BOSS ).

 

 

 

  BOSS THỦ LĨNH THỦY TẶC

 

11Xuất hiện vào các khung giờ cố định : Số lượng 1 con mỗi 10 phút trên thuyền đi Phong Lăng Độ

11Vị trí xuất hiện : Trên bến thuyền 1 - 2 & 3

11Phần thưởng cá nhân : Kinh nghiệm, vật phẩm quý, trang bị xanh với may mắn cộng thêm 30%,

11Lưu ý : X2 Kinh nghiệm thưởng tại bến 1 & sử dụng Tiên Thảo Lộ để nhân đôi kinh nghiệm thưởng.

 

 

 

  BOSS PHONG LĂNG ĐỘ ĐẠO TẶC 

 

11Xuất hiện vào : 21:40 hằng ngày.

11Nhân vật có Bang tiêu diệt Boss sẽ mang về cho Bang hội của mình các phần thưởng như sau :

11Phần thưởng Bang hội :  Kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên bang hội, Tử Thủy Tinh, Xá Lợi Kim Đơn, Hoán Binh Thạch, Võ Lâm Mật Tịch & Tẩy Tủy Kinh sẽ được lưu trữ tại NPC Quản Lý Phong Lăng Độ của bang tiêu diệt được Boss.

11Nhân vật không Bang hội tiêu diệt sẽ nhận được tất cả vật phẩm trên và tự động đưa vào hành trang.

 

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.