Phần thưởng Đăng Nhập Hằng Ngày

16/09/2022

Đến gặp NPC Lễ Quan để nhận thưởng.

 

- Mỗi ngày nhân vật chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

- Tính năng reset vào 00:00 hằng ngày.

 

Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng Khóa vĩnh viễn : 

 

Hình ảnh                     Công dụng                    
 Tiên Thảo Lộ   30p-1-3-6H  Nhân đôi điểm kinh nghiệm luyện công
 Nữ Nhi Hồng   30p-1-3-6H  Nhân đôi tốc độ luyện tập kỹ năng
 Lục Thủy Tinh  Hạ cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng
 Lam Thủy Tinh  Sửa trang bị hỏng & tẩy tủy kỹ năng
 Tử Thủy Tinh  Tăng cấp trang bị & tẩy tủy kỹ năng
 Tinh Hồng Bảo Thạch  Tẩy tủy tiềm năng
 Thiết La Hán  Tăng 2% trên tổng kinh nghiệm nhân vật
 Thần Bí Lễ Bao  Mở ra có cơ hội nhận được vật phẩm quý
 Xá Lợi Kim Đơn  Xóa bỏ 1 điểm PK
 Phi Phong  Sử dụng để ép Phi phong vào áo
 Vé Tham Dự Phong Vân  Tham gia tính năng Phong Vân Loạn Chiến
 Lệnh Bài Vượt Ải  Tham gia tính năng Vượt Ải
 Sa Đề Dã Tẩu  Hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.