Hướng dẫn : Bang Hội Tình Kiếm

07/06/2022

Võ Lâm Tình Kiếm

---o0o---

 

Hướng dẫn tạo Bang Hội

Mang vật phẩm Nhạc Vương Kiếm kèm 500 vạn lượng đến gặp NPC Quản Lý Lãnh Địa tọa độ 293/218 Hoa Sơn Cãnh Kỹ Trường để tiến hành lập Bang Hội. ( Yêu cầu nhân vật tạo Bang phải đang ở trang thái Sát  Thủ - màu tên đỏ ).


 Nhạc Vương Kiếm - Có được qua ghép 50 viên Nhạc Vương Hồn Thạch - bán tại Tống Kim Quan Nhu.

 

Tính năng khu vực bang hội

 • Nâng cấp boss bang hội.

 • Nhiệm vụ bang hội.

 • Yến tiệc bang hội.

 • Nâng cấp tỉ lệ ép trang bị, vũ khí. (chưa cập nhật)

 • Nâng cấp chiến mã. (chưa cập nhật)

 • Phát lương bang chúng

gioithieu_hethongbanghoi_clip_image001
 

1. Điều kiện mở khu vực bang hội :

 • Cần có 45 thành viên bang hội trở lên

 • 5000 vạn lượng

 • 50 nhạc vương hồn thạch

 • Bang chủ mở tại NPC Quản Lý Lãnh Địa 203/199 Ba Lăng Huyện.
   

 

2. Điều kiện mở boss và nâng cấp boss bang hội :

 

 • Bang chủ đến gặp NPC Tổng Quản Bang để nâng cấp.

 

 • Mở boss cấp 1 : 5000 vạn lượng + 20 nhạc vương hồn thạch

 • Nâng boss cấp 2 : 10.000 vạn lượng + 40 nhạc vương hồn thạch

 • Nâng boss cấp 3 : 15.000 vạn lượng + 60 nhạc vương hồn thạch

 • Nâng boss cấp 4 : 20.000 vạn lượng + 80 nhạc vương hồn thạch

 • Nâng boss cấp 5 : 25.000 vạn lượng + 100 nhạc vương hồn thạch

 

3. Thông tin chi tiết boss bang như sau :

 • Mỗi ngày bang chủ chỉ gọi được một lần, tự biến mất vào 00:00 nếu không tiêu diệt.

 • Phí gọi boss : 500 vạn lượng.

 • Reset vào 00:00 hằng ngày.

 

 • Bang chủ đến gặp NPC Tổng Quản Bang để gọi Boss.

 

 • Phần thưởng khi kết thúc boss:

 • Boss cấp 1 : Toàn bộ thành viên trong khu vực bang nhận được 10.000.000 kinh nghiệm, rơi trang bị xanh có may mắn +24%.

 • Boss cấp 2 : Toàn bộ thành viên trong khu vực bang nhận được 20.000.000 kinh nghiệm, rơi trang bị xanh có may mắn +28%.

 • Boss cấp 3 : Toàn bộ thành viên trong khu vực bang nhận được 30.000.000 kinh nghiệm, rơi trang bị xanh có may mắn +32%.

 • Boss cấp 4 : Toàn bộ thành viên trong khu vực bang nhận được 40.000.000 kinh nghiệm, rơi trang bị xanh có may mắn +36%.

 • Boss cấp 5 : Toàn bộ thành viên trong khu vực bang nhận được 50.000.000 kinh nghiệm, rơi trang bị xanh có may mắn +40%.

 

4. Nhiệm vụ bang Hội (đang cập nhật) :

 • Giới hạn mỗi ngày 10 nhiệm vụ/nhân vật.
 • Hoàn thành nhiệm vụ nhận được từ 1.000.000 đến 5.000.000 kinh nghiệm mỗi nhiệm vụ.
 • Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 1 bảo rương bang hội, mở ra nhận được nhiều vật phẩm quý & nguyên liệu cho thợ rèn Bang.

 

5. Thợ rèn bang hội (đang cập nhật) :

 • Tăng tỉ lệ ghép thành công các trang bị Hoàng Kim nhưng tốn nguyên liệu chuyên dùng.
 • Chế tạo ngựa cao cấp.
 • Chế tạo Định Quốc & An Bang Hoàn Mỹ...

 

6. Phát lương bang chúng

 

 • Bang chủ đến gặp NPC Tổng Quản Bang để sử dụng chức năng

 • Khi nhập số tiền phát lương, hệ thống sẽ tự động phát cho tất cả thành viên đang có trong khu vực bang. Ngoài khu vực bang không thể nhận.

 

_______________________________________

Võ Lâm Tình Kiếm

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.