Hướng dẫn : Chế Tạo Chân Đơn

03/06/2022

Hướng Dẫn - Chế Tạo Chân Đơn (Kinh Nghiệm)

 

Mỗi nhân vật các bạn có thể nhận tối đa được 3.000.000.000 kinh nghiệm từ tính năng này mỗi 30 ngày, nhân sĩ đến đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ở Minh Nguyệt Trấn để luyện đơn tạo thành những Bạch Chân Đơn, Huyết Chân Đơn, Huyền Chân Đơn. Khi sử dụng các vật phẩm này đồng đạo sẽ nhận được lượng kinh nghiệm rất lớn.

 

 Hướng dẫn

           Lên Minh Nguyệt Trấn để tu luyện Chân Đơn.

 Có 2 cách để các bạn có thể lên Minh Nguyện Trấn.

- Cách 1:

Gặp NPC Xa Phu ở Thôn Trấn để có thể đi lên Minh Nguyệt Trấn.

 

 

- Cách 2:

Dùng Thần Hành Phù để có thể di chuyển lên Minh Nguyện Trấn.

Các bạn click phải vào Thần Hành Phù và chọn như sau:

 

 Bắc Đẩu Truyền Nhân ở Minh Nguyệt Trấn (197/194)