Hướng dẫn : Boss Đại Hoàng Kim

13/05/2022

Tính năng diễn ra hằng ngày, mỗi đợt sẽ có 05 con Boss Đại Hoàng Kim xuất hiện vào lúc 12:00 và 22:00 tại các vị trí ngẫu nhiên trên khắp các bản đồ luyện công.

 

Hình ảnh Boss

 

Phần thưởng cá nhân

Nhân vật tiêu diệt Boss sẽ nhận được :

- Có thể nhận được 1 Bình Quế Hoa Tửu hoặc Thiên Sơn Bảo Lộ

- Mãnh trang bị Hoàng Kim ngẫu nhiên

- 5 Rương Trang Bị Xanh
 


 


 

Lưu ý : Vật phẩm tự động đưa vào hành trang của nhân vật, đầy hành trang có thể không nhận được, vui lòng để ý chừa ra tối thiểu 2x4 ô trống.

 

Phần thưởng bang hội

 Khi thành viên trong Bang tiêu diệt Boss, Bang phái sẽ nhận được :

- 500 vạn lượng cho Bang chủ

- 5.000.000 kinh nghiệm cho toàn bộ bang chúng ở trên bản đồ boss

 

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.