Hướng dẫn : Nhiệm Vụ Nhiếp Thí Trần - Sát Thủ

01/05/2022

Thời gian mở tính năng

Tính năng luôn mở

1 ngày tham gia được 8 lần.

 

NPC & hướng dẫn tham gia

NPC Nhiếp Thí Trần 

 

Vị trí : 

  

 

Nhận nhiệm vụ : 

 

Yêu cầu : 

Cấp độ nhân vật : 80 trở lên

Phí nhận nhiệm vụ : 1 vạn lượng 

 

Thông tin Boss cần tiêu diệt : 

 

 

Hình ảnh Boss Sát Thủ :

    

 

Phí hộ tống tới vị trí boss : 1 vạn lượng

 

Phần thưởng :

Boss Sát Thủ rơi ra đồ xanh chỉ số từ thấp đến cao - ngẫu nhiên

Trả nhiệm vụ sẽ nhận được danh vọng và kinh nghiệm tùy vào cấp độ người chơi :

 

Phí hủy nhiệm vụ : 2 vạn lượng