Hướng dẫn : Tống Kim Đại Chiến

28/04/2022

Vật phẩm tham gia Tống Kim

 


 

Mua tại NPC Tạp Hóa với giá 2000 lượng. Yêu cầu cấp độ 80 trở lên mới có thể sử dụng

 

 

Có thể đi vào khu báo danh qua Cổng Bắc thành Tương Dương.

 

Thời gian khai mở & phương thức

Bảo vệ Nguyên Soái : 15:00 & 23:00

Cừu Sát : 12:00 & 20:00 

Trận 20:00 hằng ngày được X2 điểm tích lũy & kinh nghiệm nhận được.

 

Phần thưởng 

Yêu cầu tham chiến tối thiểu tích lũy 20 phút chiến đấu. Phải rời khỏi doanh trại và tham gia chiến đấu mới nhận được bộ đếm tích lũy tham chiến.

Phe Thắng : 7.500.000 kinh nghiệm - không cộng dồn

Phe Thua : 5.000.000 kinh nghiệm - không cộng dồn

 

Đạt danh hiệu nhận thưởng thêm
 

  Hiệu Úy Thống Lĩnh Phó Tướng Đại Tướng
Rương ngân lượng 1 1 2 2
Túi Đại Hồng Bao 0 1 1 2


Lưu ý : Phần thưởng được đưa thẳng vào hành trang, đầy rương sẽ không thể nhận được phần thưởng. Vui lòng để trống ít nhất 4 ô rương để tránh mất phần thưởng.

- Mở Rương ngân lượng nhận được từ 10-50 vạn lượng.

- Mở Túi Đại hồng bao nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm quý : Tiên thảo lộ - Nữ nhi hồng - Thủy tinh - Tinh hồng bảo thạch - Võ lâm mật tịch - Tẩy tủy kinh ...v..v

 

Đổi điểm tích lũy Tống Kim

Tại NPC Quân Nhu Quan ở khu báo danh.

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.