Hướng dẫn : Tống Kim Đại Chiến

28/04/2022

Vật phẩm tham gia Tống Kim

 


 

Mua tại NPC Tạp Hóa với giá 2000 lượng. Yêu cầu cấp độ 80 trở lên mới có thể sử dụng

 

 

Có thể đi vào khu báo danh qua Cổng Bắc thành Tương Dương.

 

Thời gian khai mở & phương thức

Cừu Sát : 12:00 - 20:00 

Bảo vệ Nguyên Soái  : 15:00

Trận 20:00 hằng ngày được X2 điểm tích lũy & kinh nghiệm nhận được.

 

Phần thưởng 

Yêu cầu

- Tham chiến đạt tích lũy chiến đấu trên 30 phút & đạt trên 1000 điểm tích lũy Tống Kim để nhận đầy đủ phần thưởng kinh nghiệm.

- Tham chiến đạt tích lũy chiến đấu từ 20-30 phút đạt trên 1000 điểm tích lũy Tống Kim chỉ nhận được 50% phần thưởng kinh nghiệm.

- Tham chiến đạt tích lũy chiến đấu dưới 20 phút thì không nhận được phần thưởng kinh nghiệm nào.

Lưu ý :
- Phải rời khỏi doanh trại và tham gia chiến đấu mới nhận được bộ đếm tích lũy tham chiến.
- AFK sẽ không nhận được tích lũy tham chiến.

 

Phần thưởng kinh nghiệm :

Phe thắng : 7.500.000 điểm kinh nghiệm

Phe thua : 5.000.000 điểm kinh nghiệm

 

Đạt danh hiệu nhận thưởng thêm
 

Phần thưởng / Cấp bật Hiệu Úy Thống Lĩnh Phó Tướng Đại Tướng
Rương Ngân Lượng 1 1 2 2
Rương Tống Kim 0 1 1 2

 

Thêm : 5 rương [Trang Bị Xanh] dành cho Top 1 đến 10 Tống Kim toàn bộ các trận diễn ra. 


Lưu ý :

- Phần thưởng được đưa thẳng vào hành trang, đầy rương sẽ không thể nhận được phần thưởng. Vui lòng để trống ít nhất 4 ô rương để tránh mất phần thưởng.

- Bảo rương Tống Kim yêu cầu Chìa khóa Vạn Năng để mở. Chìa khóa Vạn Năng được đổi ở Quân Nhu với 1000 điểm tích lũy & Kỳ Trân Các với 1 vàng.

 

Đổi điểm tích lũy Tống Kim

Tại NPC Quân Nhu Quan ở khu báo danh.

 

 

 

Võ Lâm Tình Kiếm Kính Bút.